KONSULTACJE TECHNICZNE I

PORADY BUDOWLANE

Co oferujemy ?

Doradztwo bezpośrednie w tym zakresie możliwe jest na terenie województw:

W przypadku doradztwa na podstawie dostarczonych dokumentów na terenie całej Polski.